Teknik Analiz > Trend Çizgisi Nedir?Trend teknik analizde, yönüne bağlı olarak, destek veya direnci temsil etmek üzere bir doğru boyunca çizilebilen piyasa belirleyicileridir. Trendler genellikle "Trend Çizgisi" ile ölçülür ve tanımlanır. Bu trend çizgileri, piyasanın düşüş veya yükseliş yönünde hareket etmesine neden olabilecek artan arz ve talep alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

Trend çizgileri, destek ve direnç olarak da kullanılabilirler ve pozisyonları açıp kapatmak için trader’lara fırsat sağlarlar. Giriş bölgesi arayan trader’lar için çok yararlı olabilecek trend çizgisi, zararı durdurmak için stop-loss verilecek alanları belirleyerek riski etkin bir şekilde yönetmek için de kullanılabilir.

Bu yazı ile birlikte hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve kripto piyasasında trader’lar tarafından oldukça önemsenen ve teknik analizin temel yapı taşlarından olan “Trend” ve “Trend Çizgisi” konuları üzerinde duracağız.

Trend ve Trend Çizgisi Nedir?

Newton’un hareket yasalarını hiç duydunuz mu? Newton’un 1. yasasına göre: Bir cisme dış bir kuvvet etki etmedikçe cisim durgun ise durgun kalacak, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam edecektir.

İşte trend çizgisi de Newton’un hareket yasasına benzer. Trend çizgisi, seçili finansal enstrümanın düşüş veya yükseliş yönünde geleceğe uzanan düz bir çizgidir. Bir trend, trend çizgisi kırılana kadar bozulmadan devam etme eğiliminde olur. Aynı hareket yasası gibi.

Trend çizgileri, belirli bir enstrümanın genel yönünü ölçmek için kullanılabilecek güçlü bir teknik analiz aracıdır. Trader’lar tarafından fiyatın desteğini belirlemek için yükselen trendler (uptrend), fiyatın direncini belirlemek ve tahmin etmek için ise alçalan trendler (downtrend) kullanılır.

Örneklerle Trend Çizgileri ve Türleri 

Örneklerle konuyu pekiştirmek için trend çizgilerinin türlerine ve grafik üzerinde nasıl gözüktüklerine bakalım. Her ne kadar iki trend türü olduğu sanılsa da finansal piyasalarda üç farklı trend türü vardır:

Yükselen trend veya Uptrend
Alçalan trend veya Downtrend
Yatay trend veya Sideways trends

Fiyat yükselme eğiliminde ise trend “yükselen”, alçalma eğiliminde ise “alçalan” ve kararsız ise “yatay” trend adı verilmektedir.

Yükseliş Trendi


Yükselen trend veya uptrend, talebin arzdan daha büyük olduğunu, dolayısıyla fiyatın yükselişe geçeceğini gösterir ve destek görevi görmektedir. Yukarı trendli bir çizgi daha aşağıdaki bir grafik noktasından daha yukarıdaki bir noktaya doğru çizilir. Bu çizgiler, iki ya da daha fazla dip noktayı birleştirir.

Çizginin yükselen bir trende sahip olması için ikinci dip noktası, birinciden daha yüksek bölgede olmalıdır. Çizgi doğrusu geçerli bir trend çizgisi olarak kabul edilmeden önce en az iki, güvenli sayılması için ise üç noktanın birleştirilmesi gerekir. İki nokta bazen spekülatif olabilir. O yüzden belirli bir trende güvenmeden önce eğimin geçerliliğini doğrulayan üçüncü noktayı aramanız faydanıza olabilir.

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere her biri diğerinden daha yüksek fiyat seviyesinde oluşan üç farklı dip nokta birleştirilmiştir. Finansal piyasalarda fiyat, yükselen trend çizgisine yaklaşıyorsa bu alış yapılabilir anlamına gelir.

Alçalan Trend


Alçalan trend veya downtrend, arzın talepten daha yüksek olduğunu, dolayısıyla fiyatın aşağı yönlü bir duruş sergilediğini gösterir ve direnç görevi görmektedir. Alçalan trendli bir çizgi daha yukarıdaki bir grafik noktasından daha aşağıdaki bir noktaya doğru çizilir. Bu çizgiler, iki ya da daha fazla tepe noktayı birleştirir.

Çizginin alçalan bir trende sahip olması için ikinci tepe noktası, birinciden daha alçak bölgede olmalıdır. Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere her biri diğerinden daha alçak fiyat seviyesinde oluşan üç farklı tepe noktası birleştirilmiştir. Finansal piyasalarda fiyat, alçalan trend çizgisine yaklaşıyorsa satış yapılabilir.

Unutulmamalıdır ki, bir trend çizgisi ne kadar çok kez test edilirse, gelecekte destek veya direnç olarak hareket etme olasılığı o kadar yüksek olur. Teknik analistler için trend bir arkadaştır. Bu arkadaşı iyi tanıyor olmak sizi başarıya götürür.

Yatay Trend


Yatay trend veya sideway trends, fiyatların yatay bir aralıkta dalgalanmasıdır. Kararsızlık denilebilir. Yatay trend, arz ve talep neredeyse eşit olduğunda oluşan yatay fiyat hareketini yansıtır. Destek ve direnç çizgileri grafikte görünse de, yukarı veya aşağıya doğru belirgin bir fiyat hareketi yoktur.

Yatay trend ile ne boğalar (yükselen) ne de ayılar (alçalan) fiyatları kontrol altına almaz. Kimi zaman yatay trend, fiyatların daha yüksek veya daha düşük bir trend’e doğru yön alacağının da bir göstergesi olabilir. 

Yatay trend akümülasyon isimleriyle de adlandırılır. Eğer bir ürün büyük bir yükselişten sonra yatay seyrediyorsa, yani akümüle oluyorsa bu o bölgede mal çıkıldığına (satış) yorumlanır ve düşüş beklenir. Eğer bir ürün büyük bir düşüşten sonra yatay seyrediyorsa, yani akümüle oluyorsa bu o bölgede mal toplandığına (alış) yorumlanır ve yükseliş beklenir. Tabi bu genel beklentinin dışında durumlar da gerçekleşebilir.

Sonuç

Trendler ile ortaya çıkan bir trend çizgisi, trader’a bir yatırımın değerinin hareket edebileceği yön hakkında iyi bir fikir vermek için kullanılır. Trend çizgileri piyasadaki bir destek veya bir direnç alanını tanımlayan çapraz çizgilerdir. 

1900 yılında Charles Dow tarafından ortaya atılan Dow teorisi ile ortaya çıkan temel ilkelerden biri, varlık fiyatlarında belli türde trendler olduğuydu. Trendler takip edilerek fiyatların yönü hakkında tahminde bulunulabilirdi. Teknik analizin temelleri Charles Dow ile atıldı. Dow’ın bahsini açtığı trendler de “trend çizgileri” ile ölçülür ve tanımlanır hale geldi.

Trend ve trend çizgisini bilmek başarılı pozisyonlar için önemli bir anahtardır. Trend yönünde hareket etmek ve trend değişimlerini doğru tespit edebilmek adına trend çizgileri bir trader’ın olmazsa olmazıdır diyebiliriz.

Fakat unutulmamalıdır ki, birçok teknik analiz aracında olduğu gibi trend çizgileri de çoğu zaman subjektiftir. Kullanılan hiçbir araç gelecekte oluşacak fiyat hareketine dair kesinlik oluşturmaz. Sadece size tahminler açısından sezgilerinize kıyasla daha çok yardımcı olur.

Bu yazıyla birlikte teknik analizde “Trend” nedir, “Trend çizgisi” nasıl kullanılır, bunu keşfettik. Konuları daha iyi kavramak ve “öğrendim” diyebilmek için bol bol pratik yapmayı unutmayın.  Daha fazlası için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz.